Integritetspolicy | Spajder

INTEGRITETSPOLICY

1. Allmän information

Denna ”Integritetspolicy” beskriver hur SPJDR AB, organisationsnummer 559232-5020, Trefasgatan 2, 72130 Västerås, (“Spajder, “vi” eller “oss”) samlar in, använder och behandlar personuppgifter.
Spajder värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög

skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

2.1 Kontakter med oss

Om du kontaktar oss per e-post, telefon eller på annat sätt, så behandlar vi behandlar dina kontaktuppgifter och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Vi behandlar dessa personuppgifter att kunna besvara din kontaktförfrågan och kunna hantera dina frågor beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna vara tillgängliga för kontakter av potentiella kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss (artikel 6.1 (f)).

Vänligen observera att vi inte efterfrågar mer personuppgifter än vad som behövs för det aktuella ämnet (alltså att knyta kontakt), och att vi inte vill behandla mer personuppgifter än så.

Personuppgifter som samlas in vid dina kontakter med oss lagras under den tid vi har en pågående relation med dig. Har vi inte hört något från dig under det senaste året raderar vi dina uppgifter, såtillvida vi inte behöver spara dem längre (se avsnitt 3 om detta). Eventuella andra personuppgifter som kommer oss tillhanda raderar vi när vi avgjort att de inte är relevanta i sammanhanget.

2.2. Sociala medier

Spajder finns på flera sociala medier. Dessa plattformar är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter, till exempel ditt personliga konto. Vi är också personuppgiftsansvariga för behandling av vissa personuppgifter i form av s.k. ”insights” angående besök och aktivitet på våra sidor. På Facebook, LinkedIn och Twitter har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar med respektive plattform för aktiviteter på våra sidor. För mer information om respektive plattforms behandling av dina personuppgifter, se deras respektive integritetspolicy (Facebook; LinkedIn; Twitter).

Vår behandling av uppgifter i form av ”insights” baseras på vårt berättigade intresse av att kunna få bättre förståelse om vilken typ av kommunikation och åtgärder som ger resultat, och bättre förståelse om vår verksamhet och vår närvaro på sociala medier (artikel 6.1 (f)).

2.3. Vår dagliga verksamhet

För att kunna bedriva vår dagliga verksamhet behandlar vi personuppgifter i avtal med våra kunder och andra avtalsparter, i intern och extern e-postkommunikation, när vi registrerar kontaktuppgifter i kund- och leverantörsregister eller administrerar fakturor. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadresser och andra kontaktuppgifter.

Denna behandling baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår dagliga verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt (artikel 6.1 (f)). Hur länge vi sparar uppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Den här kategorin av personuppgifter kan också behandlas för ändamålet att vi ska efterleva rättsliga krav på oss, som exempelvis är kopplade till bokföringslagen (artikel 6.1 (c)). Personuppgifter i fakturor lagras under innevarande kalenderår och sju år därefter.

3. Vårt berättigade intresse

Som framgår ovan behandlar vi vissa personuppgifter med stöd av våra berättigade intressen. Vår bedömning är att våra berättigade intressen kan uppnås i enlighet med tillämplig lagstiftning och att det inte finns något mindre ingripande sätt att uppnå samma resultat.

Personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och de personuppgifter som du delar med oss hanteras med omsorg och professionalitet. Eftersom också du har ett intresse av att kunna välja att registerna dig till vårt nyhetsbrev, kontakta oss eller interagera med oss på sociala medier, och eftersom vår behandling av personuppgifter inte innebär ett betydande intrång i din integritet, rättigheter eller friheter, baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på våra berättigade intressen.

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa dig tillräckligt stöd för vår behandling.

4. Dina rättigheter

Din personliga integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa. Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR. Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen Spajder har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

Rätt att bli raderad.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Spajder har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet.
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

5. Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från oss och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

Sessions cookies – är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.

Varaktiga cookies – är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstaparts cookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies. Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig. Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies – hjälper oss att göra vår webbplats bättre.
Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare.

6. Övriga frågor & Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på hej@spajder.io eller via telefon på: 021-548 92 92
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida. www.spajder.io

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/